sunnuntai 25. lokakuuta 2009

Noam Chomsky: Tulevaisuuden valtio (Government in the Future)

"Yhteiskunnallisen keskustelun kansainvälisesti tunnetuimpiin osallistujiin kuuluva kapitalismin kriitikko Noam Chomsky käsitteli vuonna 1970 pitämässään yleisöluennossa neljää valtiomuotoa ja niiden luonnetta koskevaa teoriaa. Lukijalla on nyt mahdollisuus tutustua ensi kertaa suomen kielellä tähän Chomskyn ajattelun ymmärtämisen kannalta tärkeään teokseen. Hän käy aatehistorian ja poliittisen ajattelun klassikoiden avulla läpi klassisen liberalismin, libertaarisen sosialismin, valtiososialismin ja valtiokapitalismin teoreettista perustaa, ja pohtii samalla, miten meitä hallitaan tulevaisuudessa - vai olemmeko vihdoin kypsyneet hallitsemaan itse itseämme."

Ylläoleva Bookplus.fi-sivuilta.

Luin kirjan, se sitä Chomskya, viisas mies. Tässä poiminta, erittäin hyvä sellainen! Siis hän näin lausunut 1970, vertaa nyt, Irak ja Afganistan:

"-----amerikkalaisen yhteiskunnan jatkuva militarisointi. Kuinka tämä kuuluu asiaan? Sen ymmärtämiseksi on muistettava toinen maailmansota ja palautettava mieleen, että ennen tuota sotaa olimme syvällä suuressa lamakaudessa. Toinen maailmansota opetti tärkeän taloutta koskevan läksyn: se opetti, että hallituksen aikaansaama tuotanto huolella keskusjohtoisesti valvotussa taloudessa pystyi voittamaan suuren lamakauden vaikutukset. Tätä Charles E. Wilson uskoakseni tarkoitti vuonna 1944 esittäessään, että sodanjälkeisessä maailmassa meillä on "jatkuva sotatalous". Ongelma on, että kapitalistisessa taloudessa on olemassa vain tietty määrä keinoja, joilla hallitus voi puuttua asioihin. Se ei voi esimerkiksi kilpailla yksityisten yksityisimperiumien kanssa, mikä tarkoittaa, ettei voi esiintyä mitään hyödyllistä tuotantoa. Itse asiassa tuotannon on oltava ylellisyystavaroiden tuotantoa-ei pääoman, ei hyödyllisten tavaroiden, jotka olisivat kilpailukykyisiä. Ja on valitettavasti olemassa ainoastaan yksi kategoria ylellisyystavaroita, joita voi tuottaa loputtomasti ja jotka vanhenevat pikaisesti, jotka tuhlataan nopeasti ja jotka eivät aseta mitään rajoja sille, kuinka paljon niitä voi käyttää. Tiedämme kaikki, mikä tämä kategoria on: sotatarviketuotanto."

Siinäpä miettimistä.

Jantsa 25.10.2009

Ei kommentteja: